در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود
خداحافظ رفیق

اسفند 90 - برنا رفیقان شرم باد
سفارش تبلیغ
صبا
ویژه نامه انتخابات مجلس نهم

ویژه نامه انتخابات مجلس نهم


+ نوشته شـــده در یکشنبه 90 اسفند 7 ساعــت ساعت 4:5 عصر تــوسط hamed | نظر