در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود
خداحافظ رفیق

لبخند آمریکایی در بیانات امام خامنه ای | دانلود کلیپ رابطه گرگ و - برنا رفیقان شرم باد
سفارش تبلیغ
صبا
لبخند آمریکایی در بیانات امام خامنه ای | دانلود کلیپ رابطه گرگ و
لبخند آمریکایی در بیانات امام خامنه ای | دانلود کلیپ رابطه گرگ و میش

این شد مذاکره؟!


این کلیپ حالا دیدن دارد!
بیانات‌ در دیدار دانش‌آموزان در آستانه 13 آبان‌ سال 1388


خنده‌ى تاکتیکى، لبخند و روى خوش تاکتیکى، فقط بچه‌ها و کودکان را فریب میدهد.

یک ملت بزرگ با این تجربه، و مسئولین برگزیده‌ى یک چنین ملتى، اگر فریب بخورند، خیلى باید ساده‌لوح باشند؛ یا باید ساده‌لوح باشند، یا باید غرق در هوى‌ و هوس باشند؛ دنبال زندگى راحت و خوش و همراه با عافیت باشند؛ بخواهند با دشمن بسازند.

در کنار مذاکره، تهدید؛ که اگر مذاکره به این نتیجه‌ى مطلوب نرسد، پس چنین و چنان! این شد مذاکره؟! این همان رابطه‌ى گرگ و میش است که امام گفت: رابطه‌ى گرگ و میش را ما نمیخواهیم.

و..........


+ نوشته شـــده در جمعه 92 آذر 8 ساعــت ساعت 11:0 عصر تــوسط hamed | نظر