در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود
خداحافظ رفیق

سلام بر برادر عزیز و بزرگوار آقا جواد - برنا رفیقان شرم باد
سفارش تبلیغ
صبا
سلام بر برادر عزیز و بزرگوار آقا جواد
[رمز را وارد کنید]  


+ نوشته شـــده در جمعه 93 مرداد 17 ساعــت ساعت 5:14 عصر تــوسط hamed | نظر